ACTUALITZACIÓ DE RISC – PERSONA JURÍDICA

  • Relació dels beneficiaris efectius (kyc beneficiaris efectius + annex 1):

  • Altres comprovacions

  • Deixeu anar els fitxers aquí o
    • Data, signatura, nom i cognoms.