Actualité

ANDORRA LEGAL NEWS chaque mois

HÉMÉROTHÈQUE

Cliquez pour voir toute notre newsletter numérique

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER

Cliquez ici pour voir toutes nos vidéos.

Voir toutes les vidéos

Como desarrollar la actividad de influencer y youtuber en Andorra: ¿Autónomo o sociedad?

Una de las preguntas más frecuentes que nos plantean los influencers y youtubers, como muchos otros emprendedores, es si deben iniciar su negocio como…


Lire la suite

Com desenvolupar l’activitat d’influencer i youtuber a Andorra: Autònom o societat?

Una de les preguntes més freqüents que ens plantegen els influencers i Youtubers, com molts altres emprenedors, és si han d'iniciar el seu negoci com a…


Lire la suite

El contrato de influencer

¿Qué es un contrato de influencer? El contrato de influencer regula la relación mercantil entre dos partes, en la cual una, denominada anunciante, pretende…


Lire la suite

L'ineptie survenant du salarié comme cause de licenciement objectif du travailleur

La Llei de relacions laborals permet la realització d’un acomiadament per causes objectives per ineptitud sobrevinguda del treballador un cop ha acabat el…


Lire la suite

Què és el pacte de socis?

El pacte de socis és un document privat que complementa les disposicions normatives i estatutàries, que els socis adopten per a regular determinades situacions…


Lire la suite

Necessito el codi LEI?

L’identificador de Persona Jurídica, en anglès Legal Entity Identifier, LEI, és un codi global i únic basat en el estàndard ISO 17442. D’acord amb la normativa…


Lire la suite

Especial recordatori Laboral

Recordem que el contracte de treball, sigui quina sigui la seva durada o modalitat, s’ha de formalitzar obligatòriament per escrit i amb cada un dels…


Lire la suite