Alerta informació i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer.

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) ha publicat un comunicat tècnic informant que les entitats operatives del sistema financer andorrà podran fixar lliurement les tarifes o comissions pels serveis prestats als seus clients mantenint el principi de transparència i informació. 

Es fixen dos períodes:

Mesures que han de començar a aplicar a partir del dia 9 d’abril de 2020:

  • Comunicació als clients de forma individual i expressa de les tarifes, comissions i despeses que efectivament se’ls hi està aplicant en els següents casos:
  1. Increment o modificació de la tarifa, comissió o despesa
  2. Primer cop que es cobra una tarifa, comissió o despesa
  3. Adquisició d’un nou servei o producte

Mesures que han de començar a aplicar màxim el dia 9 d’abril de 2021: 

  • Comunicació als clients de forma individual i expressa de les tarifes, comissions i despeses que efectivament se’ls i estan aplicant

El client disposarà d’un termini mínim de dos (2) mesos, on no serà d’aplicació la tarifa, comissió o despesa, a excepció que es modifiqui a la baixa, cas en que serà d’immediata aplicació.

Pots consultar el comunicat íntegre en el següent enllaç: Comunicat tècnic AFA 

L’equip de VIRTUS ADVOCATS et manté informat i estem a la teva plena disposició per tal de resoldre qualsevol dubte o consulta.