Litigació

Departament contenciós: laboral, civil, mercantil i fiscal Advocats per a la protecció i defensa dels teus drets

Què podem fer per tu?

Aportem solucions quan es produeixen situacions de conflictivitat, en la tramitació dels procediments per la via precontenciosa, arbitral o contenciosa. Som especialistes en matèria laboral, civil, mercantil i fiscal, i per tant disposem dels millors professionals per protegir i defensar els drets dels nostres clients. En aquest apartat trobarà tots els nostres serveis en matèria de litigació.


Els nostres serveis

  • Àmbit precontenciós: Amb caràcter previ a la interposició d’accions judicials assessorem als nostres clients en la viabilitat de les seves reclamacions. Mitjançant l’emissió d’informes i opinions legals sobre qüestions de matèria laboral, civil, mercantil i fiscal potencialment litigioses, així com anàlisis preventives per identificar i evitar possibles riscos jurídics.
  • Contenciós: Representem als nostres clients en procediments judicials en l’àmbit laboral, civil, conflictes societaris i responsabilitat d’administradors, execucions, contractes civils i mercantils, fusions i adquisicions, dret de la competència. Així com en processos familiars i successoris.
  • Contenciós Tributari: En cas de desavinença amb el criteri de l’administració tributària en procediments d’inspecció, liquidació, comprovació de valors o procediments sancionadors. Endeguem el corresponent contenciós administratiu i l’estratègia processal adient en les demandes i reclamacions contra l’Administració.
  • Concursal: Tenim àmplia experiència en la gestió de situacions de dificultat empresarial, ja sigui en fase preconcursal o en procediments de cessació de pagaments o fallida. Oferim els nostres serveis en la renegociació dels passius i en la confecció de plans de viabilitat empresarial.

CONTACTA AMB NOSALTRES

ENVIA'NS LA TEVA CONSULTA