Civil i successions

Ajudar a les persones és la tasca més important i gratificant d’un advocat, i ens agrada ajudar a les persones

Què podem fer per tu?

Dissenyem l’estratègia jurídica que millor s’adapti a les exigències de cada cas i t’aconsellem per prevenir situacions no desitjades.


Successions

 • Testaments.
 • Últimes voluntats.
 • Repatriació del cos.
 • Venda d’immobles i llei de propietats.
 • Herències.
 • Acceptacióm i partició d’herències.
 • Reclamació de la llegítima.
 • Reclamació a hereus.
 • Reclamacions judicials de fets successoris.

Altres serveis

 • Propietat Intel·lectual.
 • Propietat Horitzontal.
 • Arrendaments.
 • Procediments de desnonament en el marc de contractes d’arrendament civils o mercantils.
 • Contractes civils.
 • Impagaments: reclamacions d’impagats, ja sigui per factures pendents de pagament, reconeixements de deutes no liquidats, préstecs impagats o altres instruments de crèdit pendents de cobrament.
 • Incompliments contractuals.
 • Reclamacions en responsabilitat civil en concepte de danys i perjudicis en el marc de negociacions extrajudicials o dins del marc d’un judici civil.
 • Procediment d’exequàtur internacionals a Andorra per tal de reconèixer una sentència dictada en un altre país, així com la seva execució.
 • Convenis d’unió estable de parella, redacció i tramitació al Registre Civil.
 • Incapacitacions / Complements de capacitat.
 • Canvi de nom i de cognoms.

CONTACTA AMB NOSALTRES

ENVIA'NS LA TEVA CONSULTA