Mercantil i societari

La seguretat legal i fiscal en les operacions econòmiques és un element clau de competitivitat i aporta valor a les empreses. Molt importants per a crear la seva empresa a Andorra.

Què podem fer per tu?

La seguretat jurídica és essencial en l’activitat econòmica i malauradament el nostre sistema legal i fiscal no sempre aporta una resposta única i clara en el desenvolupament de les operacions econòmiques, i això requereix l’assessorament adequat en la planificació de les activitats.

Alhora un funcionament mercantil i societari correcte és una garantia dels drets dels accionistes i dels tercers que es relacionen amb la societat.


Els nostres serveis

 • Sol·licitud d’inversió estrangera.
 • Redacció d’estatuts.
 • Constitució de la societat.
 • Modificació d’estatuts.
 • Redacció d’actes socials.
 • Obertura de comerç i les seves modificacions (trasllat domicili, canvi de reserva de nom comercial, canvi titular…)
 • Registre de marques.
 • Dissolució, liquidació i extinció de societats.
 • Alta Censal prop de l’Agència Tributaria.
 • Obtenció de l’NRT de la societat.
 • Sol·licitud d’exercici de professió titulada.
 • Obtenció i legalització de llibres d’actes i de socis.
 • Baixa de comerç.

CONTACTA AMB NOSALTRES

ENVIA'NS LA TEVA CONSULTA