Fiscalitat

Una bona gestió fiscal és un element clau en la competitivitat de les empreses

Què podem fer per tu?

Assessorem en l’adequat compliment de les obligacions fiscals, mitjançant una anàlisi acurada de la tributació de les operacions, optimitzant-ne el cost, i tenint sempre en compte els últims criteris d’aplicació. Entenem la fiscalitat com a quelcom dinàmic que exigeix una adaptació periòdica.


Els nostres serveis

 • Fiscalitat de les societats: L’impost de societats gravita al voltant de la comptabilització de les operacions, la confecció dels comptes anuals, i la realització dels ajustos corresponents. Les operacions poden presentar diverses alternatives amb una incidència fiscal diferent, i, per tant, la correcta comptabilització de les operacions i els ajustos pertinents són la base per al compliment de la normativa fiscal i evitar tributacions excessives.

 

 • Due Diligence: Realitzem processos d’auditoria fiscal, tant per a la verificació del correcte compliment de les obligacions fiscals, com en processos d’adquisició de societats o operacions de reestructuració, als efectes de proporcionar la seguretat de les operacions proposades.

 

 • Fiscalitat internacional: Assessorem als nostres clients en qüestions de fiscalitat internacional i els acompanyem en les seves inversions internacionals per oferir-los un assessorament integral en matèria fiscal. Assessorem igualment a persones i entitats que tributen com a no-residents, amb plena coordinació amb la tributació d’origen, ja sigui per activitats empresarials fora del país, treballadors desplaçats o inversions a l’estranger. La internacionalització de la nostra economia obliga a tenir en compte la tributació de les operacions en altres jurisdiccions. Considerant els Convenis de doble imposició (CDI), i la normativa de no-residents; i això requereix una planificació fiscal adient que cal incorporar en les operacions exteriors. L’important nombre de transaccions comercials i de serveis de persones i societats estrangeres a Espanya, determina la importància d’aquest impost:
  • Rendes gravades
  • Condició de retenidor
  • Existència d’establiment permanent
  • Representant fiscal

  Disposem de despatx a Barcelona per atendre les inversions en ambdós països.

CONTACTA AMB NOSALTRES

ENVIA'NS LA TEVA CONSULTA