Laboral

Tens dubtes?
Defensa els teus drets

Què podem fer per tu?

Assessorament laboral complet a empreses, institucions i treballadors, en l'àmbit col·lectiu i particular.

Empresa

Volem que puguis dedicar el teu temps i esforços a la teva activitat empresarial principal amb la tranquil·litat de saber que les teves gestions laborals estan eficaçment cobertes i ateses per un equip de professionals que treballa per tu. Delega’ns les teves tasques laborals i et gestionem totes les necessitats que tinguis en l’àmbit de les relacions laborals, amb una perfecta aplicació de les obligacions legals vigents i amb un servei d’advocats laboralistes de confiança, propers i especialitzats.

Treballador

Al llarg de la nostra vida laboral són moltes les situacions en què podem necessitar l’assessorament d’un bon advocat laboral. A Virtus t’informem dels teus drets laborals.


Els nostres serveis

Per a empreses

 • Servei integral d’Assessorament Laboral.
 • Auditoria laboral.
 • Redacció de tot tipus de contractes i novacions de treball, d’acord amb les necessitats, el funcionament i l’estructura de cada empresa, amb especial referència a pactes d’exclusivitat, de no competència i de confidencialitat.
 • Qüestions de mobilitat geogràfica i funcional i altres modificacions substancials de les condicions de treball.
 • Jornada, vacances, faltes i sancions dels empleats.
 • Resolució de la relació laboral a instàncies de l’empresa i defensa jurídica en els processos judicials que poguessin plantejar-se.
 • Contractació i extinció dels contractes de treball d’alts directius, analitzant les múltiples varietats de pactes possibles, com ara clàusules de blindatge i de no competència, ajustades a l’empresa, a la Llei i a l’entorn de mercat.
 • Contractació laboral d’estrangers.
 • Gestió de la vaga i altres conflictes col·lectius.
 • Representem a l’empresa en les seves relacions amb els sindicats.
 • Transmissió / successió d’empresa.
 • Arbitratge i solució extrajudicial de conflictes.
 • Assistència davant la Inspecció de Treball.
 • Assessorament en matèria de cotització.
 • Liquidació de deutes de la Seguretat Social.
 • Recursos contenciosos-administratius.
 • Assessorament sobre els règims de Seguretat Social aplicables a les diverses situacions que puguin donar-se en el si de l’empresa.
 • Tramitació de recursos administratius i contenciosos derivats d’actes de liquidació i/o infracció incoades per la Inspecció de Treball.
 • Confecció dels butlletins de salari (nòmines).
 • Control d’absentisme.
 • Certificats pels serveis prestats.
 • Certificat de retencions
 • Gestions administratives per obtenir el certificat digital.
 • Declaracions i pagaments de les cotitzacions a la CASS.
 • Altes, baixes i variacions d’empreses i treballadors.

Per a treballadors

 • Recerca i enviament de disposicions normatives
 • Revisió i estudi de nòmines.
 • Reconeixement de drets.
 • Vacances i permisos.
 • Impugnació davant sancions laborals.
 • Assessorament davant de casos d’assetjament psicològic (mobbing).
 • Defensa i representació del treballador en conflictes individuals plantejats amb l’empresa durant la vigència o després de l’extinció de la relació laboral.
 • Acomiadaments: assistència lletrada prèvia en les vies judicial i administrativa.
 • Reclamacions de quantitat.

CONTACTA AMB NOSALTRES

ENVIA'NS LA TEVA CONSULTA