sant joan 2022

FELIÇ I MÀGICA NIT DE SANT JOAN

Aquest divendres és festiu a Andorra la Vella i la nostra oficina romandrà tancada.
~

sant joan 2022

llei de proteccio de dades

Alerta d'actualització de la Política Protecció de Dades

Actualització de la Política Protecció de Dades

Benvolgut client, 

T’informem que, amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, hem actualitzat la Política de Protecció de Dades de clients de TAX & LEGAL CONSULTING, SL (VIRTUS ADVOCATS).

Tenim la voluntat de seguir enviant-te informació dels serveis que poden ser del teu interès. A aquest efecte, atenent als nous requisits relatius al consentiment de la persona que rep les comunicacions, i dins l’àmbit de l’interès legítim de VIRTUS ADVOCATS podràs triar l’opció de que ens posem en contacte amb tu o bé, si no vols rebre més informació dels nostres serveis o newsletter fer un Click al següent enllaç:

Donar-se de baixa

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos

Cordialment 

Manel, Meritxell i Sílvia 

Un equip professional a la teva disposició 


sant jordi 2022

Bona diada de Sant Jordi 2022

Feliç Sant Jordi 2022

sant jordi 2022

Desde Virtus Advocats us desitgem una bona diada de Sant Jordi!


Virtus Advocats

Feliç dia de la constitució 2022

Des de Virtus Advocats us volem desitjar una bona diada de la Constitució d'Andorra
~

feliç dia de la constitucio

llei de proteccio de dades

Alerta publicació de la nova Llei Qualificada de Protecció de Dades Personals

Alerta publicació de la nova Llei Qualificada de Protecció de Dades Personals

Bona tarda,  

T’informen que avui trobaràs publicat al BOPA la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.  

Després de gairebé divuit anys d’ençà que el Consell General va aprovar la primera Llei qualificada de protecció de dades personals, s’ha publicat la nova Llei que incorpora nous drets i obligacions. Aquesta entrarà en vigor en el termini de SIS (6) mesos

Pots consultar la Llei en aquest enllaç: Llei qualificada de protecció de dades personals 

També pots consultar un llistat, no exhaustiu, dels principals canvis que presenta la nova normativa respecte a l’actual publicat per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

proteccio de dades

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos

Cordialment 

Manel, Meritxell i Sílvia 

 

Un equip professional a la teva disposició 


Virtus Advocats

Bona diada de Meritxell 2021

Des de Virtus Advocats us desitgem una bona diada de Meritxell!

Meritxell 2021

govern andorra reforma imposicio

El Govern d'Andorra presenta la reforma de la imposició directa

El Govern d'Andorra presenta la nova reforma d'imposició directa

El Govern d’Andorra presenta la nova reforma d’imposició directa, d’acord amb els següents paràmetres:

 • Import màxim de despeses deduïbles en certes amortitzacions i BINs.
 • Limitació de la deducció de despeses financeres (30% de l’EBITDA).
 • Limitació a les deduccions de la quota íntegra (50%).
 • Limitació de deducció de pèrdues per deteriorament i provisions de passiu (aplica amb la baixa o alienació de l’actiu).
 • Integració de l’impost de plusvàlues en IRPF i resta d’impostos directes.
 • Exclusió del tipus del 0% per OICs per a inversions no financeres (transparència fiscal).
 • Deduccions per inversió en nous actius tan sols per projectes que fomentin la digitalització (màxim 2%).
 • Deduccions per creació de llocs de treballs limitades a <25 anys i >55 anys.
 • Introducció per deduccions per mecenatge (2% i 4% EEIP).
 • Deducció DDIIII país per país.
 • Regulació inclusió i exclusió en el règim de consolidació fiscal.
 • Modificació de l’exempció per doble imposició en dividends.
 • Més de 6 habitatges, els rendiments i la transmissió tenen la consideració d’activitat econòmica.
 • Habilitació per l’intercanvi d’informació espontani sobre rullings.
 • Modificació del procediment tributari (inspecció).
 • Règim especial de devolució de l’IGI.

El projecte començarà la seva tramitació parlamentària i pot experimentar variacions, si bé es vol augmentar la recaptació sense limitar la competitivitat del sistema fiscal andorrà. Us deixem la presentació a continuació.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos. 


feliç sant jordi 2021

Bona diada de Sant Jordi 2021

Feliç Sant Jordi 2021

feliç sant jordi 2021

Desde Virtus Advocats us desitgem una bona diada de Sant Jordi!


Gestions i gestoria

ESPECIAL DECLARACIÓ IRPF 2020

ESPECIAL DECLARACIÓ IRPF 2020

Bon dia, 

T’informem que el termini per presentar i subscriure la declaració de l’IRPF de l’exercici fiscal 2020 ha començat aquest mes d’abril fins el 30 de setembre del 2021 

La declaració la pots presentar davant el Departament de Tributs i de Fronteres (DTF) mitjançant tramitació online. 

 

Al despatx hem previst un servei específic per atendre aquesta obligació.  

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos. 

 

Cordialment 

Manel, Meritxell i Sílvia 

 

Un equip professional a la teva disposició.


Virtus Advocats

Feliç dia de la constitució 2021

Feliç dia de la Constitució!

Des de Virtus Advocats us volem desitjar un feliç Dia de la Constitució!

Virtus Advocats

Virtus Advocats

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA: SALARI GLOBAL MENSUAL MITJÀ 2020

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA SALARI GLOBAL MENSUAL MITJÀ COTITZAT PEL CONJUNT DE PERSONES ASSALARIADES A LA CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL DE L’ANY 2020

Bon dia, 

T’informem que en virtut del Decret 21/2021, del 25-1-2021 es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de l’any 2020. 

En execució de l’acord de Govern del 25 de gener del 2021, el Govern ha acordat el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2020 en 2.081,26 € 

 

Pots consultar en aquest enllaç la publicació del BOPA número 12, del 25 de gener del 2021: 

https://www.bopa.ad/bopa/033012/Pagines/GD20210125_15_24_32.aspx 

 

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos. 

 

Cordialment 

Manel, Meritxell i Sílvia 

Un equip professional a la teva disposició 


Virtus Advocats

Como desarrollar la actividad de influencer y youtuber en Andorra: ¿Autónomo o sociedad?

Como desarrollar la actividad de influencer y youtuber en Andorra: ¿Autónomo o sociedad?

Una de las preguntas más frecuentes que nos plantean los influencers y youtubers, como muchos otros emprendedores, es si deben iniciar su negocio como autónomos o bien les resulta más beneficioso constituir una sociedad. Esta pregunta es transcendental ya que las implicaciones mercantiles y fiscales de una y otra opción son diferentes. 

Pero previamente a responder esta cuestión haremos dos aclaraciones:

 1. Ya sea como influencer,youtuber, intagramer o blogger si ejerces una actividad económica prestada habitualmente a cambio de una remuneración (dineraria o en especies) tienes la obligación de comunicar tu ejercicio a la Administración Tributaria andorrana mediante el alta censal y el alta en régimen de autónomo en la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).  
 2. En el caso delos influencers/youtubers que quieren trasladar su residencia y actividad a Andorra necesariamente deberán solicitar un permiso de residencia denominado J1 “residencia por cuenta propia” que implica constituir una sociedad y realizar el alta como autónomo 

En el caso de los influencers/youtubers nacionales o que ya dispongan de un permiso de residencia y trabajo podrán optar por constituir una sociedad o el régimen de autónomo o alta de comercio.

Para resolver esta cuestión, exponemos los trámites, tasas y responsabilidades en ambos casos:

SOCIEDAD

 • Trámites
  • Reserva de denominación social, permiso de inversión extranjera, redacción de estatutos sociales, escritura pública de constitución, inscripción al registro de sociedades y solicitud del certificado digital a la agencia tributaria
 • Requisitos
  • Libro de registro de socios, de beneficiario efectivo, de actas y de contabilidades
 • Tasas
  • Tasa de sociedad por importe anual aproximado de 850 €
 • Tributación
  • Impuesto sobre las sociedades (IS) que se aplica a los beneficios obtenidos por la sociedad del 10%
  • Impuesto general indirecto (IGI) del 4,5%
  • Responsabilidad: limitada al capital aportado

AUTÓNOMO

 • Trámites
  • Reserva de nombre comercial, solicitud apertura de comercio, alta seguridad social, firma digital personal, certificado digital CASS
 • Tasas
  • Cuota CASS primer año de inicio de actividad 238,33 €, siguientes años variable en función de la renta neta de actividades y la cifra de negocios entre 117, 12-644, 16 €
  • Tasa de comercio por importe anual aproximado de 250 €
  • Tasa de actividad importe variable en función de la ubicación y local aproximadamente entre 500-3.000 €
 • Tributación
  • Tipo de tributación máximo por IRPF del 10%.
  • Impuesto general indirecto (IGI) del 4,5%.
  • Requisitos: libros de contabilidades.
  • Responsabilidad: personal e ilimitada.

A la hora de escoger qué forma es la mejor para gestionar esta actividad y tributar, vemos que en cuanto al factor tiempo y requisitoslos trámites de constitución de una sociedad se pueden alargar más de 2 meses y demanda más requisitos formales, frente al alta de comercio que se realiza en 1 mes.  

En cuanto a la responsabilidad del autónomo implica responder ante posibles deudas con su propio patrimonio personal, por ejemplo, su vivienda, en cambio sí constituyes una sociedad la responsabilidad está limitada al capital aportado. 

Referente al nivel de ingresos, en el caso que hayas constituido una sociedad el porcentaje de tributación por IS es de un 10%. En el caso de apertura de un negocio tributaras por IRPF, para las rentas inferiores a 24.000 el tipo de tributación es del 0%, siendo el tipo de tributación máximo 10%. 

Con estas premisas puedes tener una idea clara de si te interesa constituir una sociedad o ser autónomo, si tienes un nivel de ingresos elevado o una perspectiva de negocio significativa puede ser más beneficioso constituir una sociedad y asumir todas las formalidades. Aunque hay otras variables fiscales que deben ser analizadas caso por caso. 

En ocasiones puedas pensar que las rentas que recibes como youtuber, instagramer o por medio de cualquier otra red social no tienen impacto mercantil o fiscal, te recomendamos que revises tu situación personal para determinar tus obligaciones, nuestro equipo en Andorra o Barcelona puede ayudarte en cualquier aspecto relacionado con la planificación y asesoramiento fiscal que necesitas. Si tienes cualquier duda o necesitas aclaración sobre este tema, no dudes en contactarnos. 


Virtus Advocats

Com desenvolupar l'activitat d'influencer i youtuber a Andorra: Autònom o societat?

Com desenvolupar l'activitat d'influencer i youtuber a Andorra:  Autònom o societat?

Una de les preguntes més freqüents que ens plantegen els influencers i Youtubers, com molts altres emprenedors, és si han d’iniciar el seu negoci com a autònoms o bé els resulta més beneficiós constituir una societat. Aquesta pregunta és transcendental ja que les implicacions mercantils i fiscals d’una i altra opció són diferents. 

Però prèviament a respondre a aquesta qüestió farem dos aclariments: 

 1. Ja sigui com influencer, YouTuber, instagramer o blogger, si exerceixes una activitat econòmica prestada habitualment a canvi d’una remuneració (dinerària o en espècies) tens l’obligació de comunicar el teu exercici a l’Administració Tributària andorrana mitjançant l’alta censal i l’alta en règim d’autònom a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).
 2. En el cas dels influencers /Youtubers que volen traslladar la seva residència i activitat a Andorra necessàriament hauran de sol·licitar un permís de residència denominat J1 “residència per compte propi” que implica constituir una societat i realitzar l’alta com a autònom.  En el cas dels influencers / Youtubers nacionals o que ja disposin d’un permís de residència i treball podran optar per constituir una societat o el règim d’autònom i/o alta de comerç. 

Per resoldre aquesta qüestió, exposem els tràmits, taxes i responsabilitats en els dos casos:

SOCIETAT

 • Tràmits: Reserva de denominació social, permís d’inversió estrangera, redacció d’estatuts socials, escriptura pública de constitució, inscripció al registre de societats i sol·licitud del certificat digital a l’agència tributària.
 • Requisits: Llibres de registre de socis, de beneficiari efectiu, d’actes i de comptabilitat.
 • Taxes:  Taxa de societat per import anual aproximat de 850 €
 • Tributs
  • Impost sobre les societats (IS) que s’aplica als beneficis obtinguts per la societat del 10%
  • Impost general indirecte (IGI) de l’4,5% 
 • Responsabilitat: 
  • Limitada al capital aportat 

AUTÒNOM

 • Tràmits: reserva de nom comercial, sol·licitud obertura de comerç, alta seguretat social, signatura digital personal i certificat digital CASS 
 • Taxes 
  • Quota CASS primer any d’inici d’activitat 238,33 €, següents anys variable en funció de la renda neta d’activitats i la xifra de negocis entre 117, 12-644, 16 €
  • Taxa de comerç per import anual aproximat de 250 €
  • Taxa d’activitat import variable en funció de la ubicació i local aproximadament entre 500-3.000 €
 • Tributs
  • Tipus de tributació màxim per IRPF del 10%
  • Impost general indirecte (IGI) de l’4,5%
 • Requisits
  • Llibres de comptabilitat
 • Responsabilitat
  • Personal i il·limitada 

A l’hora d’escollir quina forma és la millor per gestionar aquesta activitat i tributar, veiem que pel que fa al factor temps i requisits, els tràmits de constitució d’una societat es poden allargar més de 2 mesos i demanda més requisits formals que l’alta de comerç que es realitza en 1 mes. 

Quant a la responsabilitat de l’autònom implica respondre davant possibles deutes amb el seu propi patrimoni personal, per exemple, el seu habitatge, en canvi sí constitueixes una societat la responsabilitat està limitada al capital aportat. 

Referent al nivell d’ingressos, en el cas que hagis constituït una societat el percentatge de tributació per IS és d’un 10%. En el cas d’obertura d’un negoci tributaràs per IRPF, per a les rendes inferiors a 24.000 el tipus de tributació és del 0%, sent el tipus de tributació màxim del 10%. 

Amb aquestes premisses pots tenir una idea clara de si t’interessa constituir una societat o ser autònom, si tens un nivell d’ingressos elevat o una perspectiva de negoci significativa pot ser més beneficiós constituir una societat i assumir totes les formalitats. Encara que hi ha altres variables fiscals que han de ser analitzades cas per cas. 

En ocasions pots pensar que les rendes que reps com YouTuber, instagramer o per mitjà de qualsevol altra xarxa social no tenen impacte mercantil o fiscal, et recomanem que revisis la teva situació personal per determinar les teves obligacions, el nostre equip a Andorra o Barcelona pot ajudar-te en qualsevol aspecte relacionat amb la planificació i assessorament fiscal que necessites. Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis a contactar-nos. 


Virtus Advocats

El contrato de influencer

El contrato de influencer

¿Qué es un contrato de influencer?

El contrato de influencer regula la relación mercantil entre dos partes, en la cual una, denominada anunciante, pretende promocionar su marca o servicio a través del prestigio y reconocimiento de otra en las redes sociales, denominada influencer, a cambio de una retribución de naturaleza económica o en especie. Un buen contrato de influencer ayudará a ambas partes a proteger sus intereses en la relación mercantil.

En el caso de que seas la empresa contratante podrás regular la responsabilidad del influencer en caso de plagio, perjuicio reputacional de la marca o el no cumplimiento de sus obligaciones. En el caso de que seas el influencer, podrás concretar el número de publicaciones que tienes que realizar, a través de que plataformas lo ejecutarás o como resolver el contrato.

1. LEGITIMACIÓN: Es la aptitud que tiene una persona para celebrar cualquier tipo de acto jurídico.

 • Influencer y anunciante debéis corroborar que os encontráis debidamente facultados para ello.

2. CONTENIDO: Consiste en describir el contenido del servicio contratado y su finalidad.

 • Determinar el alias.
 • Canal que vas a utilizar para promocionar la marca, especificar redes sociales o sitio web.
 • Definir si el contenido utilizado debe ser nuevo y específico para el bien o servicio que te ha contratado o si puedes utilizar material que ya hayas utilizado en el pasado.
 • Fijar la cantidad de acciones o posts y determinar el día y la hora de publicación, así como concretar si pueden o deben ser posteriormente suprimidas
 • Indicar el texto, etiquetas y hashtags que debes incluir.
 • Concretar si es necesaria la visualización previa por parte del anunciante para la posterior aprobación del contenido y, si es el caso, concretar qué plazo tienes para proponerle contenido.

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES:  Además de describir en que consiste el servicio contratado y su finalidad, se debe visualizar las ventajas y desventajas en cuanto a la prestación del servicio.

 • Tienes los derechos de autor, esto es, que el contenido que creas es de tu propiedad.
 • Cláusula de exclusividad, es decir, te pueden restringir que trabajes con otros influencers que colaboran con la competencia durante un tiempo determinado.
 • Capacidad de la marca para reaccionar si tu imagen se ve comprometida

4. DURACIÓN: Es el lapso de tiempo que las partes otorgan para la vigencia del contrato. Es importante que indiques:

 • Duración de la campaña o colaboración libremente pactado entre las partes.

5. FORMA Y LUGAR DE PAGO: Determinación del importe que se debe abonar por el servicio, tipo de divisa e incluso si se hará un pago mixto, en dinero y productos:

 • Fijar el porcentaje de la remuneración que se hará efectivo al firmar el contrato y el porcentaje una vez cumplida las cláusulas definidas.
 • Si recibes como remuneración productos es importante indicar el valor.
 • Si recibes como compensación viajes es importante concretar que entra en el pack del viaje: vuelo, hotel, transporte, dietas, etc.

6. CLÁUSULA PENAL: Ante el incumplimiento de alguna de las cláusulas estipuladas en el contrato, las partes pueden señalar sanciones de carácter pecuniario, de manera tal que dichas sanciones repercutan en los beneficios o ganancias de ambas partes, generando una obligación natural hasta antes de su incumplimiento. Por ejemplo, posibles penalizaciones por la compra de seguidores, likes, visualizaciones o comentarios y en general cualquier práctica engañosa.

7. LEGISLACIÓN Y TRIBUNALES: Hace referencia a la jurisdicción a la que las partes se someten en caso de controversia.

El contrato con un influencer no es un contrato estándar, es preciso dejar claro que se trata de una relación mercantil y no laboral, que existen numerosas cuestiones a tratar, por lo que, lo mejor es ponerse en manos de un profesional que pueda prever todo el entorno legal y financiero. Nuestro equipo puede ayudarte en cualquier aspecto relacionado con la planificación o elaboración de contratos específicos para este sector. Si tienes cualquier duda o necesitas aclaración sobre este tema, no dudes en contactarnos.