virtus constitució 2024

Bona diada de la Constitució d'Andorra 2024!

Des de Virtus Advocats us volem desitjar una bona diada de la Constitució d’Andorra en la celebració del seu 31è aniversari.

virtus constitució 2024

WEBINAR ALERT: El paper del veedor en la regulació dels actius digitals a Andorra

WEBINAR ALERT: El paper del Veedor en la regulació dels actius digitals a Andorra

Ens complau presentar-vos un nou webinar dedicat a una temàtica d’actualitat en el món dels actius digitals. Aquesta sessió educativa i informativa se centrarà en “El paper del Veedor en la regulació dels actius digitals a Andorra”.

🔍 Sobre el webinar:
En aquesta conferència virtual, explorarem el rol del Veedor en el marc legal d’Andorra, els requisits per esdevenir Veedor i com aquest actua com a garantia de transparència i seguretat en la gestió dels actius digitals.

👥 Qui hauria d’assistir?
Aquest webinar és especialment interessant per a professionals del sector financer, advocats, comptables, empresaris, inversors i tothom interessat en esdevenir o entendre millor la regulació i la figura del Veedor.

 

📅 Save the Date: 25-05-2023
🕑 Hora: 9h30
📍 Lloc: Online
🎙️ Ponent: Meritxell Alarcón Fernández
🔗 Registra’t gratuïtament aquí: 👇

 


Bona diada de Sant Jordi 2023!

Des de Virtus Advocats us volem desitjar una bona diada de Sant Jordi!


Article youtube

El paper del veedor en la regulació dels actius digitals a Andorra

EL PAPER DEL VEEDOR EN LA REGULACIÓ DELS ACTIUS DIGITALS A ANDORRA

Anunciem que el nostre despatx d’advocats ha publicat un nou article al Diari d’Andorra sobre la figura del veedor digital en la regulació dels actius digitals al país. Descobreix per què aquesta figura es necessària en l’ecosistema digital i com pot ajudar a la teva empresa en el següent enllaç, fent clic aquí.

veedor digital andorra

Virtus Advocats

Bona diada de la Constitució d’Andorra 2023

Des de Virtus Advocats us volem desitjar una bona diada de la Constitució d’Andorra en la celebració del seu 30è aniversari.


Alerta informativa i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA: NOU SERVEI DE VEEDOR DIGITAL

Nou servei de veedor digital

Bon dia,

A Virtus Advocats sempre ens esforcem per estar a l’avantguarda de les darreres tendències i avenços en el camp del dret.

Per això, ens plau anunciar que ara oferim un nou servei de veedor digital que actua com a interlocutor administratiu amb l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) a les sol·licituds d’autorització d’activitats relacionades amb la representació digital d’actius, ja sigui pel procediment d’obtenció de llicència per inici de l’activitat com per un supòsit de regularització de l’activitat.

Amb aquest nou servei, els nostres clients poden tenir la seguretat i la tranquil·litat de comptar amb un equip legal especialitzat en aquest àmbit, que s’encarregarà de gestionar i coordinar totes les sol·licituds necessàries davant l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Així mateix, podran accedir a informes actualitzats i detallats sobre l’estat de les seves sol·licituds en tot moment, cosa que els permetrà estar al corrent dels avenços i les decisions que es prenguin en relació amb les seves sol·licituds.

A Virtus Advocats, estem compromesos a oferir solucions eficaces i personalitzades per a cadascun dels nostres clients. Si necessiteu assessorament legal en l’àmbit de la representació digital d’actius, no dubteu a contactar-nos o visiteu la nostra pàgina web www.virtusadvocats.com per conèixer més sobre el nostre servei de veedor digital. Estarem encantats d’ajudar-vos a assolir els vostres objectius.

Cordialment 

Un equip professional a la teva disposició 


actiu digital

COM INICIAR UN PROCÉS DE SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ EN L’ÀMBIT DELS ACTIUS DIGITALS

COM INICIAR UN PROCÉS DE SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ EN L’ÀMBIT DELS ACTIUS DIGITALS

Si vols saber com sol·licitar una autorització en l’àmbit dels actius digitals, en aquest article t’expliquem tot el que has de saber per fer-ho, així que pren nota!

Les entitats que actuïn a Andorra en l’àmbit dels actius digitals hauran de sol·licitar autorització a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) per aquelles activitats que així ho requereixi la Llei d’actius digitals 24/2022. Però com s’ha de realitzar aquest procediment?

Primerament i abans d’iniciar cap procediment s’ha de designar un Veedor Digital segons indica la mateixa Llei d’actius digitals i el Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador.

 

 • Veedor digital? Comencem per definir aquesta figura

Un veedor digital és aquella persona física o jurídica que, de conformitat amb la Llei d’actius digitals, té encomanada la funció d’interlocució administrativa amb l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) en les sol·licituds d’autorització d’activitats relacionades amb la representació digital d’actius, ja sigui pel procediment d’obtenció de llicència per inici d’activitat com per un supòsit de regularització de l’activitat, així com altres funcions que es desenvolupen reglamentàriament.

La persona física que és registrada, ja sigui com a veedor digital o com a representant, ha de ser advocat o economista col·legiat conforme al que disposa la Llei d’actius digitals.

 

 • Com puc saber qui son els Veedors digitals registrats a Andorra?

És molt senzill conèixer qui son els veedors digitals registrats a Andorra. El registre és públic i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) permet a través de la seva pàgina web el procés de consulta. L’AFA ha de mantenir un registre actualitzat de veedors digitals que inclogui, com a mínim, informació sobre el número de registre, el nom o la raó social, el domicili, el tipus i, si escau, el representant del veedor digital que revesteixi la forma de societat.

Tanmateix a dia d’avui, no hi ha encara un llistat oficial de Veedors tot i que la disposició transitòria tercera de la Llei d’actius digitals preveu un termini de tres (3) mesos per a la seva creació.

 

 • I a partir de quan puc sol·licitar una autorització en l’àmbit dels actius digitals?

La Llei limita l’entrada de noves sol·licitud d’autorització a que estigui creat el Registre dels Veedors digitals. Abans de la creació d’aquest registre no podran ser entrades noves sol·licituds d’autorització.

Això no obstant, pel cas concret de veedors digitals, ja es poden entrar sol·licituds de llicència a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Al següent enllaç, podeu consultar el procediment per a la creació d’aquesta figura a la pròpia web de l’AFA: Veedors — AFA – Autoritat Financera Andorrana.

Necessites ajuda o tens dubtes sobre l’aplicació de la Llei d’actius digitals i els seus reglaments de desenvolupament ? El nostre equip pot ajudar-te si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis en contactar-nos.


smart legal contract

SMART LEGAL CONTRACT: VALIDESA DELS CONTRACTES LEGALS INTEL·LIGENTS A ANDORRA

SMART LEGAL CONTRACT: VALIDESA DELS CONTRACTES LEGALS INTEL·LIGENTS A ANDORRA

Ja vam parlar al 2019 i al 2020 del concepte, funcionament, avantatges i inconvenients dels Smart Contract (torna a llegir els nostres articles que trobaràs al final de l’article). Després de la publicació i entrada en vigor, avui 20 d’octubre, de la Llei de representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain tornem a parlar dels Contractes Legals Intel·ligents, de la seva validesa jurídica i els nous reptes que es plantegen.

 

 • Què és un Contracte Legal Intel·ligent o Smart Legal Contract (SC)?

Recordem que és un SC. La Llei el defineix com un protocol computacional, algoritme o codi, escrit en llenguatge de programació, on els termes del contracte representen un acord de voluntats entre diferents parts dins d’una mateixa xarxa, totes amb plena capacitat d’obrar i en relació amb una causa que l’empara, i que permet articular, verificar, executar, fer complir o controlar el compliment de les seves instruccions, accions o dades, de forma automatitzable o automatitzada, mitjançant un protocol de llibre registre distribuït descentralitzat o com a part d’una aplicació que s’executa en un llibre registre distribuït.

Amb aquests elements definitoris podem concretar que avui dia per SC s’entén el conjunt de promeses programades en un mòdul format per un contigu de línies de codi virtual que conformen una unitat autònoma, amb una marca de temps o timestamp, que un cop implementat a la cadena de blocs és capaç de processar informació, relacionar-se amb el seu entorn (Oracle), respondre a instruccions rebudes des de dins o des de fora del sistema i executar de manera automàtica accions o tasques introduïdes prèviament per a les quals hagi estat programat.
Entre les principals plataformes que es fan servir per crear SC continua sent la més popular Ethereum, que serveix per executar SC peer to peer (P2P) a Ethereum Virtual Machine (EVM), que és una màquina virtual descentralitzada.

 

 • Són vàlids els Smart Legal Contract dins del nostre ordenament jurídic? On es regulen?

Els Contractes Legals Intel·ligents o Smart Legal Contract estan regulats a l’ordenament jurídic andorrà al capítol novè de la Llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain. L’article 27 indica quines són les condicions que ha de complir els SC perquè tinguin validesa jurídica a Andorra i entre les parts intervinents:

 • a) Haurà de ser autònom del desenvolupador del programari, mentre no necessiti activament que aquest el mantingui, monitoritzi o estigui en contacte mentre estigui operatiu.
 • b) Ha de portar una marca de temps resistent i ha de ser immutable. Això fa que el bloc sigui impossible de ser repetit en un futur, ja que a més de l’hora, també s’emmagatzema la data de creació del bloc, per tant, no hi ha la possibilitat que es repeteixi el mateix hash que es va fer un mes o fa un any.
 • c) Ha de garantir la integritat i l’execució de les condicions de la transacció programada un cop aquestes s’hagin complert.
 • d) Haurà d’ésser signat mitjançant alguna forma digital de les que preveu la Llei de certificació i confiança electrònica, que garanteixi que la signatura és vàlida, que la signatura es correspon a una determinada persona i que aquesta persona realment té la potestat de signar-ho. Les sol·licituds d’acreditació o certificació es realitzen a través de la Comissió Nacional d’Acreditació (CNAC), i actualment l’única forma de signatura electrònica amb efectes jurídics és la utilitzada pel Govern d’Andorra certificada per llei per l’empresa espanyola CIA.
 • e) Que l’objecte de la transacció s’hagi d’articular, verificar, executar, controlar o complir al Principat d’Andorra.
 • f) Que l’objecte de la transacció s’hagi articulat, verificat, executat, controlat o s’hagi de complir entre nacionals o residents al Principat d’Andorra o bé entre nacionals o residents al Principat d’Andorra i estrangers. Una de les parts de la transacció haurà de ser nacional o resident.
 • g) Que identifiqui de manera clara quines són les firmes en què es basa la confirmació de la transacció.
 • h) Que els nodes que serveixin per articular, verificar, executar, controlar o dels que depengui el compliment del contracte legal intel·ligent estiguin localitzats i registrats al Principat d’Andorra o que l’entitat que els gestioni o administri sigui una entitat registrada al Principat d’Andorra. Els nodes és el conjunt de tots els ordinadors que estan interconnectats a la xarxa de la cadena de blocs, executant el programari que s’encarrega de tot el seu funcionament, fan que la xarxa Blockchain funcioni.
  Per tant, si es compleixen aquests requisits, el SC tindrà validesa en l’ordenament jurídic andorrà i en desplegarà tots els efectes.

 

 • Nous reptes legals

On tenen efectes jurídics els Smart Legal Contract?
Els SC s’enfronten a una sèrie de reptes al terreny legal a causa de les diferents realitats jurídiques que coexisteixen a cada país, per la qual cosa s’haurà de tenir en compte tant la legislació nacional com la internacional.
Observem, segons la Llei andorrana, on tindran efectes jurídics els SC:

 • SC que s’hagin articulat, verificat, executat o controlat per nodes radicats a Andorra i que hagin de tenir efectes a la jurisdicció andorrana es regiran per la llei andorrana.
 • SC que s’hagin articulat, verificat, executat o controlat per nodes radicats a Andorra i que hagin de tenir efectes fora de la jurisdicció andorrana es regiran per la llei aplicable que hagin triat les parts. A falta d’elecció es regiran per la Llei del lloc on es produeixen els danys i perjudicis principals causats pel seu incompliment, per la llei del domicili social o personal del proveïdor del servei d’execució del SC o per la llei aplicable de residència fiscal de la part que ha patit el dany i perjudici, a elecció del damnificat.
 • Si no es poden executar i perfeccionar els SC perquè no hi ha cap node a Andorra no tindran cap validesa ni eficàcia jurídica a Andorra

 

Conclusions
Els SC són totalment vàlids a l’ordenament jurídic andorrà sempre que compleixin els requisits previstos a l’article 27 de la Llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain.
Seguirem amb atenció l’evolució d’aquests aspectes per assessorar els nostres clients en aquest àmbit apassionant.

 

Enllaços relacionats


Bona Diada de Meritxell!

Tot l'equip de Virtus Advocats us desitja una bona Diada de Meritxell!

Diada de Meritxell

mineria mining andorra

INSTAL·LACIONS DE MINERIA o MINING DE CRIPTOACTIUS A ANDORRA

INSTAL·LACIONS DE MINERIA o MINING DE CRIPTOACTIUS A ANDORRA

Avui s’aprova el Reglament relatiu als requisits de les instal·lacions de mineria de criptoactius en allò referent al seu impacte sobre el sistema elèctric.

Amb aquest s’aprova els requisits d’autorització i registre al nou Registre administratiu d’instal·lacions de mining de criptoactius que s’integra al Registre Energètic Nacional (REN). L’operador del sistema elèctric emetrà un informe sobre cada sol·licitud que es basarà en uns criteris que depenen de la potència d’ús i quedarà prohibida tota connexió a la xarxa de mineria mentre no estigui inscrita al Registre i disposi de l’autorització preceptiva. Queden excloses del Reglament, les instal·lacions particulars, les instal·lacions de menys de 10 ordinadors i les instal·lacions basades en mineria Proof of Stake.

 

 •  Què és i què fa un miner?

La mineria o mining de criptoactius és la realització d’una activitat dins d’una cadena de blocs que té per objecte rebre una recompensa fraccionària en forma d’un criptovalor (token) de nova creació.
Es tracta d’un procés mitjançant el qual les transaccions d’una xarxa són validades i agrupades per després ser afegides a un llibre comptable conegut com a Blockchain. Mitjançant aquesta activitat es poden emetre nous criptoactius i mantenir-ne el seu funcionament. Quan s’afegeixen blocs nous a la cadena s’obté una recompensa.


El miner és el node DLT dedicat a la mineria, és a dir, tothom que posi els seus recursos computacionals a disposició d’alguna xarxa cripto per validar transaccions i/o en l’extracció de noves unitats.

 

 • Quin tipus d’instal·lacions de mineria hi ha?

El Reglament relatiu als requisits de les instal·lacions de mineria de criptoactius en allò referent al seu impacte sobre el sistema elèctric, diferencia entre:

 • Instal·lacions particulars: situades en locals o habitatges, quina activitat principal no és la mineria de criptoactius i que es connecten a la xarxa elèctrica a través del comptador de l’activitat principal, d’una potència contractada inferior o igual a 25kW.
 • Instal·lacions de mineria de criptoactius: la resta d’instal·lacions que desenvolupen una activitat de mineria de criptoactius.

 

 • Quina és la regulació de les instal·lacions de mineria a Andorra?

L’activitat de mineria està regulada a Andorra des de l’aprovació, el proppassat 20 de juliol de 2022, de la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain.

Aquesta activitat està subjecta a autorització prèvia del Govern, amb informe preceptiu previ de l’operador del sistema elèctric. Les persones físiques o jurídiques que vulguin realitzar aquesta activitat s’han d’inscriure al “Registre administratiu d’instal·lacions de mineria de criptoactius” que habilitarà el supervisor, a fi de presentar la sol·licitud d’autorització.

Avui, 24 d’agost del 2022, s’aprova el Reglament relatiu als requisits de les instal·lacions de mineria de criptoactius en allò referent al seu impacte sobre el sistema elèctric. Així, el Registre administratiu d’instal·lacions de mineria de criptoactius s’integra al Registre Energètic Nacional (REN).

L’operador del sistema elèctric haurà d’emetre un informe sobre cada sol·licitud que s’haurà de tramitar prop l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic. L’informe es basarà en uns criteris que depenen de la potència d’ús, és a dir, segons les potències siguin:

 • Superiors a 25 kW i inferiors o iguals 250 kW.
 • Superiors a 250 kW i inferiors o iguals a 1.000 kW.
 • Superiors a 1.000 kW.

Es prohibeix la connexió a la xarxa elèctrica d’una instal·lació de mineria de criptoactius mentre no estigui inscrita al Registre administratiu d’instal·lacions i no disposi de l’autorització preceptiva.
Les instal·lacions particulars, les instal·lacions de menys de 10 ordinadors i les instal·lacions basades en mineria Proof of stake queden excloses. No deixa de sorprendre’ns que aquelles instal·lacions de menys de 10 ordinadors amb potència contractades superiors a 25Kw restin excloses de l’àmbit d’aplicació tant de la Llei com del Reglament, així com no s’hagin establerts els terminis per a l’obtenció de l’autorització de la instal·lació de mineria de criptoactius.

 

 • Quines son les sancions?

L’incompliment de qualsevol requisit tècnic, administratiu o de seguretat exigible pot comportar la suspensió o la revocació de l’autorització de l’activitat. Les sancions aplicades són les recollides a la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain: infraccions lleus, greus o molt greus, essent multes de 9.999 fins a 1.000.000.-€.

 

El nostre equip pot ajudar-te per qualsevol dubte que et plantegis en l’aplicació de la Llei i Reglament al teu projecte de mineria, així com, per l’ampliació o modificació de la teva activitat. Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis en contactar-nos.

 

Cordialment,

Un equip professional a la teva disposició.


sant joan 2022

FELIÇ I MÀGICA NIT DE SANT JOAN

Aquest divendres és festiu a Andorra la Vella i la nostra oficina romandrà tancada.
~

sant joan 2022

llei de proteccio de dades

Alerta d'actualització de la Política Protecció de Dades

Actualització de la Política Protecció de Dades

Benvolgut client, 

T’informem que, amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, hem actualitzat la Política de Protecció de Dades de clients de TAX & LEGAL CONSULTING, SL (VIRTUS ADVOCATS).

Tenim la voluntat de seguir enviant-te informació dels serveis que poden ser del teu interès. A aquest efecte, atenent als nous requisits relatius al consentiment de la persona que rep les comunicacions, i dins l’àmbit de l’interès legítim de VIRTUS ADVOCATS podràs triar l’opció de que ens posem en contacte amb tu o bé, si no vols rebre més informació dels nostres serveis o newsletter fer un Click al següent enllaç:

Donar-se de baixa

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos

Cordialment 

Manel, Meritxell i Sílvia 

Un equip professional a la teva disposició 


sant jordi 2022

Bona diada de Sant Jordi 2022

Feliç Sant Jordi 2022

sant jordi 2022

Desde Virtus Advocats us desitgem una bona diada de Sant Jordi!


Virtus Advocats

Feliç dia de la constitució 2022

Des de Virtus Advocats us volem desitjar una bona diada de la Constitució d'Andorra
~

feliç dia de la constitucio