COM DESENVOLUPAR L’ACTIVITAT DE INFLUENCER I YOUTUBER A ANDORRA AUTÒNOM O SOCIETAT? PART II.

Una de les preguntes més freqüents que ens plantegen els influencers i youtubers, com molts altres emprenedors, és si han d’iniciar el seu negoci com a autònoms o bé els resulta més beneficiós constituir una societat. Aquesta pregunta és transcendental ja que les implicacions mercantils i fiscals d’una i una altra opció són diferents.

Però prèviament a respondre a aquesta qüestió farem dos aclariments:

a) Ja sigui com influencer, youtuber, intagramer o bloguer si exerceixes una activitat econòmica prestada habitualment a canvi d’una remuneració (dinerària o en espècies) tens l’obligació de comunicar el teu exercici a l’Administració Tributària andorrana mitjançant l’alta censal i l’alta en règim d’autònom en la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).

b) En el cas dels influencers/*youtubers que volen traslladar la seva residència i activitat a Andorra necessàriament hauran de sol·licitar un permís de residència denominat J1 “residència per compte propi” que implica constituir una societat i realitzar l’alta com a autònom.

En el cas dels influencers/*youtubers nacionals o que ja disposin d’un permís de residència i treball podran optar per constituir una societat o el règim d’autònom o alta de comerç.

Per a resoldre aquesta qüestió, exposem els tràmits, taxes i responsabilitats en tots dos casos:

Societat

Tràmits: Reserva de denominació social, permís d’inversió estrangera, redacció d’estatuts socials, escriptura pública de constitució, inscripció al registre de societats i sol·licitud del certificat digital a l’agència tributària.

Requisits:  Llibre de registre de socis, de beneficiari efectiu, d’actes i de comptabilitats.

Taxes

  • Taxa de societat per import anual aproximat de 850 €.

Tributació

  • Impost sobre les societats (IS) que s’aplica als beneficis obtinguts per la societat del 10%
  • Impost general indirecte (IGI) del 4,5%
  • Responsabilitat: limitada al capital aportat

Autònom

Tràmits: reserva de nom comercial, sol·licitud obertura de comerç, alta seguretat social, signatura digital personal, certificat digital CASS

Taxes: Quota CASS primer any d’inici d’activitat 232,31 €, següents anys variable en funció de la renda neta d’activitats i la xifra de negocis entre 116,16-638,85 €

  • Taxa de comerç per import anual aproximat de 250 €
  • Taxa d’activitat importi variable en funció de la ubicació i local aproximadament entre 500-4.000 €

Tributació:

  • Tipus de tributació màxim per IRPF del 10%
  • Impost general indirecte (IGI) del 4,5%

Requisits: Llibres de comptabilitats.

Responsabilitat: Personal i il·limitada.

~

A l’hora de triar quina forma és la millor per a gestionar aquesta activitat i tributar, veiem que quant al factor temps i requisits, els tràmits de constitució d’una societat es poden allargar més de 2 mesos i demanda més requisits formals. Enfront de l’alta de comerç que es realitza en 1 mes.

Quant a la responsabilitat de l’autònom implica respondre davant possibles deutes amb el seu propi patrimoni personal, per exemple, el seu habitatge, en canvi sí que constitueixes una societat la responsabilitat està limitada al capital aportat.

Referent al nivell d’ingressos, en el cas que hagis constituït una societat el percentatge de tributació per IS és d’un 10%. En el cas d’obertura d’un negoci tributessis per IRPF, per a les rendes inferiors a 24.000 el tipus de tributació és del 0%, sent el tipus de tributació màxim 10%.

Amb aquestes premisses pots tenir una idea clara de si t’interessa constituir una societat o ser autònom, si tens un nivell d’ingressos elevat o una perspectiva de negoci significativa pot ser més beneficiós constituir una societat i assumir totes les formalitats. Encara que hi ha altres variables fiscals que han de ser analitzades cas per cas.

A vegades puguis pensar que les rendes que reps com youtuber, instagramer o per mitjà de qualsevol altra xarxa social no tenen impacte mercantil o fiscal.  Et recomanem que revisis la teva situació personal per a determinar les teves obligacions, el nostre equip a Andorra o Barcelona pot ajudar-te en qualsevol aspecte relacionat amb la planificació i assessorament fiscal que necessites.

Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis a contactar-nos.