Modificació del règim de cotització dels autònoms

El passat mes de setembre va entrar en vigor la Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social i el reglament que desenvolupa la cotització.

En seguiment de la Llei 9/2019 de la seguretat social i el reglament que desenvolupa la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de les persones que treballen per compte propi a partir del dia 1 de setembre del 2019 els treballadors per compte propi han de cotitzar amb les noves bases de cotització, del 25%, 50%, 62,5%, 75%, 100%, 125% i 137,5% del salari global mitjà de l’any anterior (2.111,91€/mensuals).

Aquesta modificació de la Llei persegueix assignar diferents bases de cotització en funció de la capacitat econòmica de les persones assegurades directes i ho fa modificant el règim de cotització de les persones que treballen per compte propi en base a:

 • Els beneficis que obtenen per exercir la seva activitat empresarial o professional
 • La xifra de negocis vinculada a aquesta activitat

Bases opcionals i obligatòries:

Les bases de cotització inferiors al 100%, 25%, 50%, 62,5% i 75% són opcionals i es realitzen a petició de la persona interessada. Tanmateix, les persones que tenen reconeguda una reducció de la seva quota abans de l’entrada en vigor de la llei, la mantindran fins a la data de venciment quan hauran de fer una declaració de la nova base de cotització.

 • 25% – Cotització de 116,16€
 • 50% – Cotització de 232,31€
 • 62,5% – Cotització de 290,39€
 • 75% – Cotització de 348,47€

Per altra banda, les cotitzacions iguals o superiors al 100%, 125% i 137,5% són obligatòries.

 • 100% – Cotització de 464,62€
 • 125% – Cotització de 580,78€
 • 137,5% – Cotització de 638,85€

Els administradors de societats

Els administradors de societats que exerceixen activitats pròpies del negoci de la societat que administren o no poden gaudir de cap base de cotització reduïda, s’han d’acollir a la base de cotització del 100% del salari mensual global mitjà cotitzat de l’any anterior o del 125%, 137,5% si compleixen els requisits pertinents.

La demostració que l’administrador de la societat no exerceix activitats pròpies del negoci de la societat que administra, a l’efecte de gaudir d’una base reduïda de cotització, correspon també a la persona interessada. En tot cas es considera que l’administrador exerceix aquestes activitats si la societat no acredita personal assalariat a jornada completa.

Com es realitzen les declaracions?

Les declaracions de les noves bases de cotització del compte propi es realitzen online a través de la pàgina web de la CASS, a través del certificat electrònic nacional pel que prèviament s’ha de sol·licitar a l’edifici de Govern a les oficines de Tràmits. Excepcionalment, la sol·licitud del règim especial de les persones menors de 35 anys que exerceixen una activitat per compte propi dins dels 24 primers mesos d’activitat es presenta presencialment.

La declaració es realitza el mes de setembre  i a partir de l’1 de gener del 2020:

 • 1-31 de gener: actualització ordinària
 • 1 de febrer-31 de juliol: declaració extraordinària

 

Recàrrecs i sancions:

Per tot l’any 2019 la CASS pot modificar l’import de la base de cotització d’acord amb les dades econòmiques facilitades pel Departament de Tributs i Fronteres (DTF) pel que fa a les bases de cotització obligatòries, 100%, 125% i 137,5%. A partir de l’1 de gener del 2020 la CASS començarà a aplicar els recàrrecs, interessos, les costes i qualsevol tipus de despesa exigible.

El nostre equip pot ajudar-te en qualsevol aspecte relacionat amb les recents modificacions en matèria de seguretat social. Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis a contactar-nos.