Què és el codi LEI?

L’identificador de Persona Jurídica, en anglès Legal Entity Identifier, LEI, és un codi global i únic basat en el estàndard ISO 17442. D’acord amb la normativa europea, s’utilitza per identificar a les diferents persones jurídiques que participen en transaccions financeres i així donar compliment amb els requisits d’informació exigits en els mercats financers. D’aquesta manera es tenen identificades a les parts contractants en les transaccions financeres en tot el món, fa més fàcil al regulador conèixer els possibles riscos sistemàtics en les primeres fases i possibilita una millor gestió i transparència dels mercats financers.

LEI és un codi alfa-numèric de vint (20) caràcters que recull dades de la societat jurídica tals com el nom oficial de la persona jurídica, el domicili social, la direcció real de la matriu, el país de jurisdicció legal, la data d’assignació del LEI, la forma social, la data d’última actualització de dades i la data i motiu de finalització del LEI.

Quines entitats han d’obtenir el codi LEI?

L’han d’obtenir les persones jurídiques que operin amb contractes o instruments financers:

  • Bancs i companyies financeres
  • Entitats que emetin accions, deute o valors per altres estructures de capital
  • Entitats que cotitzen en borsa
  • Entitats que comercialitzen accions o deute
  • Mitjans d’inversió, inclosos fons d’inversió, fons de pensions i mitjans d’inversió alternatius constitutius com entitats corporatives o acords d’inversió col·lectiva
  • Entitats sota la supervisió d’un regulador financer i afiliades, filials i societats cartera
  • Entitats de contrapartida per transaccions financeres

En el cas que la teva societat estigui obligada a obtenir el codi LEI i no el sol·liciti no podrà operar amb instruments financers, ja que es requerirà el codi per poder validar cada operació.

Qui pot emetre el codi LEI?

El codi LEI el proporcionen les organitzacions emissores d’Identificador de Persona Jurídica degudament acreditades per la Global Legal Identifier Foundation (GLEIF), organització creada l’any 2014 com a centre administratiu de GLEIS. Les Local Operating Units (LOU) son les entitats públiques o privades que implementaran el LEI a nivell local, emetran i verificaran les dades de referencia amb l’Autoritat de Registre local, com per exemple, un

Registre Mercantil nacional (a Espanya s’atribueix al Registre Mercantil) i proporcionaran el codi que compleixi amb els estàndard ISO 17442.

Quan i qui ha de demanar el codi LEI?

El codi LEI té una vigència d’un any des de la seva emissió pel que s’haurà de renovar anualment sempre que la persona jurídica continuï realitzant aquest tipus d’operativa.

La sol·licitud la realitzarà un representant legal de la societat amb facultats per això.

El nostre equip et recomana que sol·licitis i renovis el codi LEI i evitar trobar-te bloquejat amb les teves operacions financeres. Pots consultar els codis LEI emesos per diferents jurisdiccions i els atorgats a empreses andorranes al següent link

Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis en contactar-nos.

 

 

Meritxell AlarconMeritxell Alarcón

Advocada

malarcon@virtusadvocats.com

+ 376 70 70 10