WEBINAR ALERT: El paper del veedor en la regulació dels actius digitals a Andorra

WEBINAR ALERT: El paper del Veedor en la regulació dels actius digitals a Andorra

Ens complau presentar-vos un nou webinar dedicat a una temàtica d’actualitat en el món dels actius digitals. Aquesta sessió educativa i informativa se centrarà en “El paper del Veedor en la regulació dels actius digitals a Andorra”.

🔍 Sobre el webinar:
En aquesta conferència virtual, explorarem el rol del Veedor en el marc legal d’Andorra, els requisits per esdevenir Veedor i com aquest actua com a garantia de transparència i seguretat en la gestió dels actius digitals.

👥 Qui hauria d’assistir?
Aquest webinar és especialment interessant per a professionals del sector financer, advocats, comptables, empresaris, inversors i tothom interessat en esdevenir o entendre millor la regulació i la figura del Veedor.

 

📅 Save the Date: 25-05-2023
🕑 Hora: 9h30
📍 Lloc: Online
🎙️ Ponent: Meritxell Alarcón Fernández
🔗 Registra’t gratuïtament aquí: 👇

 


llei de proteccio de dades

Alerta d'actualització de la Política Protecció de Dades

Actualització de la Política Protecció de Dades

Benvolgut client, 

T’informem que, amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, hem actualitzat la Política de Protecció de Dades de clients de TAX & LEGAL CONSULTING, SL (VIRTUS ADVOCATS).

Tenim la voluntat de seguir enviant-te informació dels serveis que poden ser del teu interès. A aquest efecte, atenent als nous requisits relatius al consentiment de la persona que rep les comunicacions, i dins l’àmbit de l’interès legítim de VIRTUS ADVOCATS podràs triar l’opció de que ens posem en contacte amb tu o bé, si no vols rebre més informació dels nostres serveis o newsletter fer un Click al següent enllaç:

Donar-se de baixa

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos

Cordialment 

Manel, Meritxell i Sílvia 

Un equip professional a la teva disposició 


llei de proteccio de dades

Alerta publicació de la nova Llei Qualificada de Protecció de Dades Personals

Alerta publicació de la nova Llei Qualificada de Protecció de Dades Personals

Bona tarda,  

T’informen que avui trobaràs publicat al BOPA la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.  

Després de gairebé divuit anys d’ençà que el Consell General va aprovar la primera Llei qualificada de protecció de dades personals, s’ha publicat la nova Llei que incorpora nous drets i obligacions. Aquesta entrarà en vigor en el termini de SIS (6) mesos

Pots consultar la Llei en aquest enllaç: Llei qualificada de protecció de dades personals 

També pots consultar un llistat, no exhaustiu, dels principals canvis que presenta la nova normativa respecte a l’actual publicat per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

proteccio de dades

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos

Cordialment 

Manel, Meritxell i Sílvia 

 

Un equip professional a la teva disposició 


govern andorra reforma imposicio

El Govern d'Andorra presenta la reforma de la imposició directa

El Govern d'Andorra presenta la nova reforma d'imposició directa

El Govern d’Andorra presenta la nova reforma d’imposició directa, d’acord amb els següents paràmetres:

 • Import màxim de despeses deduïbles en certes amortitzacions i BINs.
 • Limitació de la deducció de despeses financeres (30% de l’EBITDA).
 • Limitació a les deduccions de la quota íntegra (50%).
 • Limitació de deducció de pèrdues per deteriorament i provisions de passiu (aplica amb la baixa o alienació de l’actiu).
 • Integració de l’impost de plusvàlues en IRPF i resta d’impostos directes.
 • Exclusió del tipus del 0% per OICs per a inversions no financeres (transparència fiscal).
 • Deduccions per inversió en nous actius tan sols per projectes que fomentin la digitalització (màxim 2%).
 • Deduccions per creació de llocs de treballs limitades a <25 anys i >55 anys.
 • Introducció per deduccions per mecenatge (2% i 4% EEIP).
 • Deducció DDIIII país per país.
 • Regulació inclusió i exclusió en el règim de consolidació fiscal.
 • Modificació de l’exempció per doble imposició en dividends.
 • Més de 6 habitatges, els rendiments i la transmissió tenen la consideració d’activitat econòmica.
 • Habilitació per l’intercanvi d’informació espontani sobre rullings.
 • Modificació del procediment tributari (inspecció).
 • Règim especial de devolució de l’IGI.

El projecte començarà la seva tramitació parlamentària i pot experimentar variacions, si bé es vol augmentar la recaptació sense limitar la competitivitat del sistema fiscal andorrà. Us deixem la presentació a continuació.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos. 


Virtus Advocats

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA: SALARI GLOBAL MENSUAL MITJÀ 2020

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA SALARI GLOBAL MENSUAL MITJÀ COTITZAT PEL CONJUNT DE PERSONES ASSALARIADES A LA CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL DE L’ANY 2020

Bon dia, 

T’informem que en virtut del Decret 21/2021, del 25-1-2021 es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de l’any 2020. 

En execució de l’acord de Govern del 25 de gener del 2021, el Govern ha acordat el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2020 en 2.081,26 € 

 

Pots consultar en aquest enllaç la publicació del BOPA número 12, del 25 de gener del 2021: 

https://www.bopa.ad/bopa/033012/Pagines/GD20210125_15_24_32.aspx 

 

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos. 

 

Cordialment 

Manel, Meritxell i Sílvia 

Un equip professional a la teva disposició 


Alerta informativa i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA SALARI MÍNIM - Any 2021

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA SALARI MÍNIM 2021

Bon dia,

T’informem que en virtut de l’article 73 de la Llei de relacions laborals i del decret de data 6 de novembre de 2019 s’ha fixat el salari mínim horari interprofessional per l’any 2021 essent la mesura ja efectiva quina determina que:

Per l’any 2021 el salari mínim horari interprofessional s’incrementa un 3,5% amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2021

En conseqüència, el Govern ha acordat fixar el salari mínim horari interprofessional per a l’any 2021 en l’import de 6,47€/hora amb efectes a partir de l’1 de gener de l’any 2021.

Concepte

2020

2021

Salari-hora

6,25

6,47

Pots consultar en aquest enllaç la publicació del BOPA número 128, del 28 d’octubre del 2020:
https://www.bopa.ad/bopa/032128/Pagines/GD20201022_14_19_57.aspx

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos.

Cordialment

Manel, Meritxell i Sílvia
Un equip professional a la teva disposició.


Sant Joan

Aquest dimecres és festiu a Andorra la Vella i la nostra oficina romandrà tancada.

 

Us recordem que estem oberts presencialment amb Cita prèvia 

Cita prèvia: Us recordem que estem oberts presencialment amb Cita prèvia 

Com ja sabeu estem oberts des del dia 4 de maig i et podem atendre cara a cara a la nostra oficina, sempre amb cita prèvia. 

Atesa la situació actual, hem adoptat una sèrie de mesures que detallarem a continuació, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, per poder cuidar-vos amb la major seguretat. 

Així mateix, i d'acord amb les recomanacions de salut, recordem que l'atenció telemàtica, telefònica o videoconferència ha de predominar pel que estem totalment adaptats, per la qual cosa li demanem que doni preferència a aquesta ruta davant la presencial. 

Si voleu concertar una cita, podeu fer-ho enviant un correu electrònic a virtus@virtusadvocats.com o trucant-nos al 70 70 10. 

 

Protocol  

 Per la seva seguretat, latenció presencial es realitzarà segons les següents mesures sanitàries recomanades:  

Agraïmla seva comprensió i col·laboració amb els mitjans que garanteixen la salut de tots.  

 

Seguim plenament operatius als canals no presencials.  

Per qualsevol dubte estem a vostra disposició.  

 


Alerta informativa i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer

Alerta informació i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer

Alerta informació i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer.

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) ha publicat un comunicat tècnic informant que les entitats operatives del sistema financer andorrà podran fixar lliurement les tarifes o comissions pels serveis prestats als seus clients mantenint el principi de transparència i informació. 

Es fixen dos períodes:

Mesures que han de començar a aplicar a partir del dia 9 d’abril de 2020:

 • Comunicació als clients de forma individual i expressa de les tarifes, comissions i despeses que efectivament se’ls hi està aplicant en els següents casos:
 1. Increment o modificació de la tarifa, comissió o despesa
 2. Primer cop que es cobra una tarifa, comissió o despesa
 3. Adquisició d’un nou servei o producte

Mesures que han de començar a aplicar màxim el dia 9 d’abril de 2021: 

 • Comunicació als clients de forma individual i expressa de les tarifes, comissions i despeses que efectivament se’ls i estan aplicant

El client disposarà d’un termini mínim de dos (2) mesos, on no serà d’aplicació la tarifa, comissió o despesa, a excepció que es modifiqui a la baixa, cas en que serà d’immediata aplicació.

Pots consultar el comunicat íntegre en el següent enllaç: Comunicat tècnic AFA 

L’equip de VIRTUS ADVOCATS et manté informat i estem a la teva plena disposició per tal de resoldre qualsevol dubte o consulta.


Alerta informativa i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer

ALERTA COTITZACIÓ CASS DEL MES DE MARÇ

Bon dia,

T’informen que avui el BOPA ha publicat la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària que inclou actuacions de caràcter eminentment econòmic i social per reduir la càrrega financera d’empreses i famílies.

Ets autònom o empresari? Si compleixes les condicions ja pots accedir a les següents ajudes extraordinàries:

 • Suspensió temporal de la cotització de compte propi, si has suspès la teva tasca
 • Reducció de la cotització de compte propi equivalent al salari mínim, si la teva activitat s’ha vist afectada significativament
 • Finançament per part de Govern de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades(un 15,5%) d’aquells negocis que hagin hagut de cessar la seva activitat

Al despatx hem previst un servei específic per atendre aquestes sol·licituds.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos.

Cordialment

Manel, Meritxell i Sílvia

Un equip professional a la teva disposició

Private business owner’s contribution is fixed a rate of 468.48 euros for a quote of 100%

Private business owner’s contribution is fixed a rate of 468.48 euros for a quote of 100%

Private business owner’s contribution is fixed a rate of 468.48 euros for a quote of 100%

Good morning,

We inform you that from January 2020 the contribution to the Caixa Andorrana of the Social Security (CASS) that the private business owner’s contribution will have to assume on the basis of 100% is fixed a rate of 468.48 euros.

We remind you that from September 1, 2019, your own account must be in accordance with the new contribution bases of 25, 50, 75, 100, 125 and 137.5%.

If you have any doubts, do not hesitate to consult us.

Cordially

Meritxell

A professional team at your disposal


Cotització compte propi

Es fixa en 468,48 euros la cotització del compte propi per la base del 100%

Bon dia,

T’informem que a partir del mes de gener del 2020 la cotització a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) que hauran d’assumir els treballadors autònoms per la base del 100% ascendeix a 468,48 euros.

Recordem que des de l’1 de setembre del 2019, el compte propi ha de cotitzar d’acord amb les noves bases de cotització del 25, 50, 75, 100, 125 i 137,5%.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos.

Cordialment

Meritxell

Un equip professional a la teva disposició

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA

CALENDARI LABORAL PER A L’ANY 2020

Bon dia,

T’informem que en virtut de l’article 62 de la Llei de relacions laborals i del decret de data 13 de novembre de 2019 s’ha fixat el calendari laboral per a l’any 2020.

Gener

1 Cap d’Any (dimecres)

6 Reis (dilluns)


Febrer

24 Carnaval (dilluns)


Març

14 Dia de la Constitució (dissabte)


Abril

10 Divendres Sant (divendres)

13 Dilluns de Pasqua (dilluns)


Maig

1 Festa del treball (divendres)


Juny

1 Dilluns de Pentecosta (dilluns)


Agost

15 Assumpció (dissabte)


Setembre

8 Nostra Senyora de Meritxell (dimarts)


Novembre

1 Tots Sants (diumenge)


Desembre

8 Immaculada Concepció (dimarts)

25 Nadal (divendres)

26 Sant Esteve (dissabte)

Pots consultar en aquest enllaç la publicació del BOPA número 100, del 20 de novembre del 2019: Decret del 13-11-2019 pel qual s’aprova el calendari laboral corresponent a l’any 2020.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos.

Cordialment

Manel, Meritxell i Sílvia

Un equip professional a la teva disposició


alerta_informativa_salari

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA SALARI MÍNIM 2020

Bon dia, T’informem que en virtut de l’article 73 de la Llei de relacions laborals i del decret de data 6 de novembre de 2019 s’ha fixat el salari mínim horari interprofessional per l’any 2020 essent per l’any 2020 el salari mínim horari interprofessional s’incrementa un 3,2% amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2020.

En conseqüència, el Govern ha acordat fixar el salari mínim horari interprofessional per a l’any 2020 en l’import de 6,25 €/hora amb efectes a partir de l’1 de gener de l’any 2020.

Pots consultar en aquest enllaç la publicació del BOPA número 98, del 13 de novembre del 2019:

Decret del 6-11-2019 de modificació del Decret del 16-10-2019 de fixació del salari mínim horari interprofessional per a l’any 2020.

Si tens qualsevol dubte no dubtis en consultar-nos.

Cordialment

Manel, Meritxell i Sílvia

Un equip professional a la teva disposició.