El contracte d'influencer

Què és un contracte dinfluencer? 

El contracte dinfluencer regula la relació mercantil entre dues parts, en la qual una, anomenada anunciant, pretén promocionar la seva marca o servei a través del prestigi i reconeixement d’una altra en les xarxes socials, anomenada influencer, a canvi d’una retribució de naturalesa econòmica o en espècie. 

Un bon contracte dinfluencer ajudarà a ambdues parts a protegir els seus interessos en la relació mercantil, en el cas de l’empresa contractant podràs regular la responsabilitat del influencer en cas de plagi, de perjudici de la reputació de la marca o el no compliment de les seves obligacions, en el cas de l’influencer, podràs concretar el nombre de publicacions que has de fer, a través de quines plataformes ho executaràs o com es resoldrà el contracte.

En funció del tipus de campanya, dels canals utilitzats i la projecció de la publicació es determinaran unes clàusules contractuals o altres, ara bé, hi ha unes clàusules essencials per a contractes d’aquest tipus: 

1. LEGITIMACIÓ: és l’aptitud que té una persona per celebrar qualsevol tipus d’acte jurídic.

 • Influencer i anunciant heu corroborar que us trobeu degudament facultats per a això.

2. CONTINGUT: consisteix en descriure el contingut del servei contractat i la seva finalitat.

 • Determinar l’àlies.
 • Canal que utilitzaràs per promocionar la marca, especificar xarxes socials o lloc web.
 • Definir si el contingut utilitzat ha de ser nou i específic per al bé o servei pel que t’han contractat o si pots utilitzar material que ja hagis utilitzat en el passat.
 • Fixar la quantitat d’accions o posts i determinar el dia i l’hora de publicació, així com concretar si poden o han de ser posteriorment suprimides
 • Indicar el text, etiquetes i hashtags que has d’incloure.
 • Concretar si és necessària la visualització prèvia per part de l’anunciant per a la posterior aprovació del contingut i, si és el cas, concretar quin termini tens per proposar-li contingut

3. DRETS I OBLIGACIONS:  a més de descriure en què consisteix el servei contractat i la seva finalitat, s’ha de visualitzar els avantatges i desavantatges pel que fa a la prestació del servei.

 • Tens els drets d’autor, és a dir que el contingut que creïs és de la teva propietat.
 • Clàusula d’exclusivitat, és a dir, et poden restringir que treballis amb altres influencers que col·laboren amb la competència durant un temps determinat.
 • Capacitat de la marca per reaccionar si la teva imatge es veu compromesa.

4. DURADA: És el lapse o vigència que les parts atorguen per a la vigència del contracte. És important que indiquis:

 • Durada de la campanya o col·laboració lliurement pactat entre les parts.

5. FORMA I LLOC DE PAGAMENT: determinació de l’import que s’ha d’abonar pel servei, tipus de divises i fins i tot si es farà un pagament mixt, en diners i productes.

 • Fixar el percentatge de la remuneració que es farà efectiu en signar el contracte i el percentatge una vegada complerta les clàusules definides.
 • Si reps com a remuneració productes és important indicar el valor.
 • Si reps com a compensació viatges és important concretar que entra en el pack del viatge, vol, hotel, transport, dietes, etc.

6. CLÀUSULA PENAL: Davant l’incompliment en alguna de les clàusules estipulades en el contracte, les parts poden assenyalar sancions de caràcter pecuniari, de tal manera que aquestes sancions repercuteixen en els beneficis o guanys de les dues parts, generant una obligació natural fins abans de seu incompliment. Per exemple, possibles penalitzacions per la compra de seguidors, likes, visualitzacions o comentaris i en general qualsevol pràctica enganyosa.

7. LEGISLACIÓ I TRIBUNALS: Fa referència a la jurisdicció a la qual les parts es sotmeten en cas de controvèrsia. 

El contracte amb un influencer no és un contracte estàndard, cal deixar clar que es tracta d’una relació mercantil i no laboral, que hi ha nombroses qüestions a tractar pel que el millor és posar-se en mans d’un professional que pugui preveure tot l’entorn legal i financer. El nostre equip pot ajudar-te en qualsevol aspecte relacionat amb la planificació o elaboració de contractes específics per a aquest sector. Si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis a contactar-nos.