Feliz San Juan 2024

¡Feliz San Juan 2024!

¡Buenos días a todos!

En esta festividad de San Juan, desde Virtus Advocats os queremos expresar nuestros mejores deseos para que tengáis un día en el que empiecen nuevas etapas y se deje atrás el pasado.

Como profesionales del derecho, reconocemos la importancia del derecho humano donde es vital tener libertad para poder escoger su propio camino, abrirse a nuevas oportunidades así como poder cumplir nuestros deseos. Por ese motivo, celebramos esta fecha con gran ilusión.

Aprovechamos esta ocasión para recordaros que, si necesitáis ayuda legal, estamos aquí para ayudaros en todo lo que podáis necesitar. Nuestra experiencia y compromiso están a vuestra disposición.

¡Esperamos que vuestro día esté lleno de oportunidades!


¡Feliz día de San Jorge 2024!

¡Feliz día de San Jorge 2024! 🌹📚

¡Buenos días a todos!

En esta festividad de San Jorge, desde Virtus Advocats queremos expresar nuestros mejores deseos por un día repleto de lecturas inspiradoras y rosas. Como profesionales del derecho, reconocemos la importancia de la lectura como herramienta para preservar las tradiciones y remarcar nuestros orígenes. Por este motivo, celebramos esta fecha con gran ilusión.

Aprovechamos esta ocasión para recordaros que, si necesitáis ayuda legal, estamos aquí para ayudaros en todo lo que podáis necesitar. Nuestra experiencia y compromiso están a vuestra disposición.

Esperamos que vuestro día esté lleno de lecturas y rosas, ¡y que continuéis manteniendo viva esta tradición legendaria!


virtus constitució 2024

Bona diada de la Constitució d'Andorra 2024!

Des de Virtus Advocats us volem desitjar una bona diada de la Constitució d’Andorra en la celebració del seu 31è aniversari.

virtus constitució 2024

Feliz Navidad y un 2024 lleno de felicidad!

¡Les deseamos una Feliz Navidad y un 2024 lleno de felicidad! Salud, amor y justicia para todos.


WEBINAR ALERT: El paper del veedor en la regulació dels actius digitals a Andorra

WEBINAR ALERT: El paper del Veedor en la regulació dels actius digitals a Andorra

Ens complau presentar-vos un nou webinar dedicat a una temàtica d’actualitat en el món dels actius digitals. Aquesta sessió educativa i informativa se centrarà en “El paper del Veedor en la regulació dels actius digitals a Andorra”.

🔍 Sobre el webinar:
En aquesta conferència virtual, explorarem el rol del Veedor en el marc legal d’Andorra, els requisits per esdevenir Veedor i com aquest actua com a garantia de transparència i seguretat en la gestió dels actius digitals.

👥 Qui hauria d’assistir?
Aquest webinar és especialment interessant per a professionals del sector financer, advocats, comptables, empresaris, inversors i tothom interessat en esdevenir o entendre millor la regulació i la figura del Veedor.

 

📅 Save the Date: 25-05-2023
🕑 Hora: 9h30
📍 Lloc: Online
🎙️ Ponent: Meritxell Alarcón Fernández
🔗 Registra’t gratuïtament aquí: 👇

 


Alerta informativa i transparència de tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables als clients de les entitats operatives del sistema financer

ESPECIAL ALERTA INFORMATIVA: NOU SERVEI DE VEEDOR DIGITAL

Nou servei de veedor digital

Bon dia,

A Virtus Advocats sempre ens esforcem per estar a l’avantguarda de les darreres tendències i avenços en el camp del dret.

Per això, ens plau anunciar que ara oferim un nou servei de veedor digital que actua com a interlocutor administratiu amb l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) a les sol·licituds d’autorització d’activitats relacionades amb la representació digital d’actius, ja sigui pel procediment d’obtenció de llicència per inici de l’activitat com per un supòsit de regularització de l’activitat.

Amb aquest nou servei, els nostres clients poden tenir la seguretat i la tranquil·litat de comptar amb un equip legal especialitzat en aquest àmbit, que s’encarregarà de gestionar i coordinar totes les sol·licituds necessàries davant l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Així mateix, podran accedir a informes actualitzats i detallats sobre l’estat de les seves sol·licituds en tot moment, cosa que els permetrà estar al corrent dels avenços i les decisions que es prenguin en relació amb les seves sol·licituds.

A Virtus Advocats, estem compromesos a oferir solucions eficaces i personalitzades per a cadascun dels nostres clients. Si necessiteu assessorament legal en l’àmbit de la representació digital d’actius, no dubteu a contactar-nos o visiteu la nostra pàgina web www.virtusadvocats.com per conèixer més sobre el nostre servei de veedor digital. Estarem encantats d’ajudar-vos a assolir els vostres objectius.

Cordialment 

Un equip professional a la teva disposició 


actiu digital

COM INICIAR UN PROCÉS DE SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ EN L’ÀMBIT DELS ACTIUS DIGITALS

COM INICIAR UN PROCÉS DE SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ EN L’ÀMBIT DELS ACTIUS DIGITALS

Si vols saber com sol·licitar una autorització en l’àmbit dels actius digitals, en aquest article t’expliquem tot el que has de saber per fer-ho, així que pren nota!

Les entitats que actuïn a Andorra en l’àmbit dels actius digitals hauran de sol·licitar autorització a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) per aquelles activitats que així ho requereixi la Llei d’actius digitals 24/2022. Però com s’ha de realitzar aquest procediment?

Primerament i abans d’iniciar cap procediment s’ha de designar un Veedor Digital segons indica la mateixa Llei d’actius digitals i el Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador.

 

 • Veedor digital? Comencem per definir aquesta figura

Un veedor digital és aquella persona física o jurídica que, de conformitat amb la Llei d’actius digitals, té encomanada la funció d’interlocució administrativa amb l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) en les sol·licituds d’autorització d’activitats relacionades amb la representació digital d’actius, ja sigui pel procediment d’obtenció de llicència per inici d’activitat com per un supòsit de regularització de l’activitat, així com altres funcions que es desenvolupen reglamentàriament.

La persona física que és registrada, ja sigui com a veedor digital o com a representant, ha de ser advocat o economista col·legiat conforme al que disposa la Llei d’actius digitals.

 

 • Com puc saber qui son els Veedors digitals registrats a Andorra?

És molt senzill conèixer qui son els veedors digitals registrats a Andorra. El registre és públic i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) permet a través de la seva pàgina web el procés de consulta. L’AFA ha de mantenir un registre actualitzat de veedors digitals que inclogui, com a mínim, informació sobre el número de registre, el nom o la raó social, el domicili, el tipus i, si escau, el representant del veedor digital que revesteixi la forma de societat.

Tanmateix a dia d’avui, no hi ha encara un llistat oficial de Veedors tot i que la disposició transitòria tercera de la Llei d’actius digitals preveu un termini de tres (3) mesos per a la seva creació.

 

 • I a partir de quan puc sol·licitar una autorització en l’àmbit dels actius digitals?

La Llei limita l’entrada de noves sol·licitud d’autorització a que estigui creat el Registre dels Veedors digitals. Abans de la creació d’aquest registre no podran ser entrades noves sol·licituds d’autorització.

Això no obstant, pel cas concret de veedors digitals, ja es poden entrar sol·licituds de llicència a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Al següent enllaç, podeu consultar el procediment per a la creació d’aquesta figura a la pròpia web de l’AFA: Veedors — AFA – Autoritat Financera Andorrana.

Necessites ajuda o tens dubtes sobre l’aplicació de la Llei d’actius digitals i els seus reglaments de desenvolupament ? El nostre equip pot ajudar-te si tens qualsevol dubte o necessites aclariment sobre aquest tema, no dubtis en contactar-nos.


virtusadvocatsnadal

¡Felices fiestas y feliz año nuevo 2023!

¡Desde Virtus Advocats os deseamos felices fiestas y feliz año nuevo 2023!


smart legal contract

SMART LEGAL CONTRACT: VALIDESA DELS CONTRACTES LEGALS INTEL·LIGENTS A ANDORRA

SMART LEGAL CONTRACT: VALIDESA DELS CONTRACTES LEGALS INTEL·LIGENTS A ANDORRA

Ja vam parlar al 2019 i al 2020 del concepte, funcionament, avantatges i inconvenients dels Smart Contract (torna a llegir els nostres articles que trobaràs al final de l’article). Després de la publicació i entrada en vigor, avui 20 d’octubre, de la Llei de representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain tornem a parlar dels Contractes Legals Intel·ligents, de la seva validesa jurídica i els nous reptes que es plantegen.

 

 • Què és un Contracte Legal Intel·ligent o Smart Legal Contract (SC)?

Recordem que és un SC. La Llei el defineix com un protocol computacional, algoritme o codi, escrit en llenguatge de programació, on els termes del contracte representen un acord de voluntats entre diferents parts dins d’una mateixa xarxa, totes amb plena capacitat d’obrar i en relació amb una causa que l’empara, i que permet articular, verificar, executar, fer complir o controlar el compliment de les seves instruccions, accions o dades, de forma automatitzable o automatitzada, mitjançant un protocol de llibre registre distribuït descentralitzat o com a part d’una aplicació que s’executa en un llibre registre distribuït.

Amb aquests elements definitoris podem concretar que avui dia per SC s’entén el conjunt de promeses programades en un mòdul format per un contigu de línies de codi virtual que conformen una unitat autònoma, amb una marca de temps o timestamp, que un cop implementat a la cadena de blocs és capaç de processar informació, relacionar-se amb el seu entorn (Oracle), respondre a instruccions rebudes des de dins o des de fora del sistema i executar de manera automàtica accions o tasques introduïdes prèviament per a les quals hagi estat programat.
Entre les principals plataformes que es fan servir per crear SC continua sent la més popular Ethereum, que serveix per executar SC peer to peer (P2P) a Ethereum Virtual Machine (EVM), que és una màquina virtual descentralitzada.

 

 • Són vàlids els Smart Legal Contract dins del nostre ordenament jurídic? On es regulen?

Els Contractes Legals Intel·ligents o Smart Legal Contract estan regulats a l’ordenament jurídic andorrà al capítol novè de la Llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain. L’article 27 indica quines són les condicions que ha de complir els SC perquè tinguin validesa jurídica a Andorra i entre les parts intervinents:

 • a) Haurà de ser autònom del desenvolupador del programari, mentre no necessiti activament que aquest el mantingui, monitoritzi o estigui en contacte mentre estigui operatiu.
 • b) Ha de portar una marca de temps resistent i ha de ser immutable. Això fa que el bloc sigui impossible de ser repetit en un futur, ja que a més de l’hora, també s’emmagatzema la data de creació del bloc, per tant, no hi ha la possibilitat que es repeteixi el mateix hash que es va fer un mes o fa un any.
 • c) Ha de garantir la integritat i l’execució de les condicions de la transacció programada un cop aquestes s’hagin complert.
 • d) Haurà d’ésser signat mitjançant alguna forma digital de les que preveu la Llei de certificació i confiança electrònica, que garanteixi que la signatura és vàlida, que la signatura es correspon a una determinada persona i que aquesta persona realment té la potestat de signar-ho. Les sol·licituds d’acreditació o certificació es realitzen a través de la Comissió Nacional d’Acreditació (CNAC), i actualment l’única forma de signatura electrònica amb efectes jurídics és la utilitzada pel Govern d’Andorra certificada per llei per l’empresa espanyola CIA.
 • e) Que l’objecte de la transacció s’hagi d’articular, verificar, executar, controlar o complir al Principat d’Andorra.
 • f) Que l’objecte de la transacció s’hagi articulat, verificat, executat, controlat o s’hagi de complir entre nacionals o residents al Principat d’Andorra o bé entre nacionals o residents al Principat d’Andorra i estrangers. Una de les parts de la transacció haurà de ser nacional o resident.
 • g) Que identifiqui de manera clara quines són les firmes en què es basa la confirmació de la transacció.
 • h) Que els nodes que serveixin per articular, verificar, executar, controlar o dels que depengui el compliment del contracte legal intel·ligent estiguin localitzats i registrats al Principat d’Andorra o que l’entitat que els gestioni o administri sigui una entitat registrada al Principat d’Andorra. Els nodes és el conjunt de tots els ordinadors que estan interconnectats a la xarxa de la cadena de blocs, executant el programari que s’encarrega de tot el seu funcionament, fan que la xarxa Blockchain funcioni.
  Per tant, si es compleixen aquests requisits, el SC tindrà validesa en l’ordenament jurídic andorrà i en desplegarà tots els efectes.

 

 • Nous reptes legals

On tenen efectes jurídics els Smart Legal Contract?
Els SC s’enfronten a una sèrie de reptes al terreny legal a causa de les diferents realitats jurídiques que coexisteixen a cada país, per la qual cosa s’haurà de tenir en compte tant la legislació nacional com la internacional.
Observem, segons la Llei andorrana, on tindran efectes jurídics els SC:

 • SC que s’hagin articulat, verificat, executat o controlat per nodes radicats a Andorra i que hagin de tenir efectes a la jurisdicció andorrana es regiran per la llei andorrana.
 • SC que s’hagin articulat, verificat, executat o controlat per nodes radicats a Andorra i que hagin de tenir efectes fora de la jurisdicció andorrana es regiran per la llei aplicable que hagin triat les parts. A falta d’elecció es regiran per la Llei del lloc on es produeixen els danys i perjudicis principals causats pel seu incompliment, per la llei del domicili social o personal del proveïdor del servei d’execució del SC o per la llei aplicable de residència fiscal de la part que ha patit el dany i perjudici, a elecció del damnificat.
 • Si no es poden executar i perfeccionar els SC perquè no hi ha cap node a Andorra no tindran cap validesa ni eficàcia jurídica a Andorra

 

Conclusions
Els SC són totalment vàlids a l’ordenament jurídic andorrà sempre que compleixin els requisits previstos a l’article 27 de la Llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain.
Seguirem amb atenció l’evolució d’aquests aspectes per assessorar els nostres clients en aquest àmbit apassionant.

 

Enllaços relacionats


Virtus Advocats

Como desarrollar la actividad de influencer y youtuber en Andorra: ¿Autónomo o sociedad?

Como desarrollar la actividad de influencer y youtuber en Andorra: ¿Autónomo o sociedad?

Una de las preguntas más frecuentes que nos plantean los influencers y youtubers, como muchos otros emprendedores, es si deben iniciar su negocio como autónomos o bien les resulta más beneficioso constituir una sociedad. Esta pregunta es transcendental ya que las implicaciones mercantiles y fiscales de una y otra opción son diferentes. 

Pero previamente a responder esta cuestión haremos dos aclaraciones:

 1. Ya sea como influencer,youtuber, intagramer o blogger si ejerces una actividad económica prestada habitualmente a cambio de una remuneración (dineraria o en especies) tienes la obligación de comunicar tu ejercicio a la Administración Tributaria andorrana mediante el alta censal y el alta en régimen de autónomo en la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).  
 2. En el caso delos influencers/youtubers que quieren trasladar su residencia y actividad a Andorra necesariamente deberán solicitar un permiso de residencia denominado J1 “residencia por cuenta propia” que implica constituir una sociedad y realizar el alta como autónomo 

En el caso de los influencers/youtubers nacionales o que ya dispongan de un permiso de residencia y trabajo podrán optar por constituir una sociedad o el régimen de autónomo o alta de comercio.

Para resolver esta cuestión, exponemos los trámites, tasas y responsabilidades en ambos casos:

SOCIEDAD

 • Trámites
  • Reserva de denominación social, permiso de inversión extranjera, redacción de estatutos sociales, escritura pública de constitución, inscripción al registro de sociedades y solicitud del certificado digital a la agencia tributaria
 • Requisitos
  • Libro de registro de socios, de beneficiario efectivo, de actas y de contabilidades
 • Tasas
  • Tasa de sociedad por importe anual aproximado de 850 €
 • Tributación
  • Impuesto sobre las sociedades (IS) que se aplica a los beneficios obtenidos por la sociedad del 10%
  • Impuesto general indirecto (IGI) del 4,5%
  • Responsabilidad: limitada al capital aportado

AUTÓNOMO

 • Trámites
  • Reserva de nombre comercial, solicitud apertura de comercio, alta seguridad social, firma digital personal, certificado digital CASS
 • Tasas
  • Cuota CASS primer año de inicio de actividad 238,33 €, siguientes años variable en función de la renta neta de actividades y la cifra de negocios entre 117, 12-644, 16 €
  • Tasa de comercio por importe anual aproximado de 250 €
  • Tasa de actividad importe variable en función de la ubicación y local aproximadamente entre 500-3.000 €
 • Tributación
  • Tipo de tributación máximo por IRPF del 10%.
  • Impuesto general indirecto (IGI) del 4,5%.
  • Requisitos: libros de contabilidades.
  • Responsabilidad: personal e ilimitada.

A la hora de escoger qué forma es la mejor para gestionar esta actividad y tributar, vemos que en cuanto al factor tiempo y requisitoslos trámites de constitución de una sociedad se pueden alargar más de 2 meses y demanda más requisitos formales, frente al alta de comercio que se realiza en 1 mes.  

En cuanto a la responsabilidad del autónomo implica responder ante posibles deudas con su propio patrimonio personal, por ejemplo, su vivienda, en cambio sí constituyes una sociedad la responsabilidad está limitada al capital aportado. 

Referente al nivel de ingresos, en el caso que hayas constituido una sociedad el porcentaje de tributación por IS es de un 10%. En el caso de apertura de un negocio tributaras por IRPF, para las rentas inferiores a 24.000 el tipo de tributación es del 0%, siendo el tipo de tributación máximo 10%. 

Con estas premisas puedes tener una idea clara de si te interesa constituir una sociedad o ser autónomo, si tienes un nivel de ingresos elevado o una perspectiva de negocio significativa puede ser más beneficioso constituir una sociedad y asumir todas las formalidades. Aunque hay otras variables fiscales que deben ser analizadas caso por caso. 

En ocasiones puedas pensar que las rentas que recibes como youtuber, instagramer o por medio de cualquier otra red social no tienen impacto mercantil o fiscal, te recomendamos que revises tu situación personal para determinar tus obligaciones, nuestro equipo en Andorra o Barcelona puede ayudarte en cualquier aspecto relacionado con la planificación y asesoramiento fiscal que necesitas. Si tienes cualquier duda o necesitas aclaración sobre este tema, no dudes en contactarnos. 


Virtus Advocats

El contrato de influencer

El contrato de influencer

¿Qué es un contrato de influencer?

El contrato de influencer regula la relación mercantil entre dos partes, en la cual una, denominada anunciante, pretende promocionar su marca o servicio a través del prestigio y reconocimiento de otra en las redes sociales, denominada influencer, a cambio de una retribución de naturaleza económica o en especie. Un buen contrato de influencer ayudará a ambas partes a proteger sus intereses en la relación mercantil.

En el caso de que seas la empresa contratante podrás regular la responsabilidad del influencer en caso de plagio, perjuicio reputacional de la marca o el no cumplimiento de sus obligaciones. En el caso de que seas el influencer, podrás concretar el número de publicaciones que tienes que realizar, a través de que plataformas lo ejecutarás o como resolver el contrato.

1. LEGITIMACIÓN: Es la aptitud que tiene una persona para celebrar cualquier tipo de acto jurídico.

 • Influencer y anunciante debéis corroborar que os encontráis debidamente facultados para ello.

2. CONTENIDO: Consiste en describir el contenido del servicio contratado y su finalidad.

 • Determinar el alias.
 • Canal que vas a utilizar para promocionar la marca, especificar redes sociales o sitio web.
 • Definir si el contenido utilizado debe ser nuevo y específico para el bien o servicio que te ha contratado o si puedes utilizar material que ya hayas utilizado en el pasado.
 • Fijar la cantidad de acciones o posts y determinar el día y la hora de publicación, así como concretar si pueden o deben ser posteriormente suprimidas
 • Indicar el texto, etiquetas y hashtags que debes incluir.
 • Concretar si es necesaria la visualización previa por parte del anunciante para la posterior aprobación del contenido y, si es el caso, concretar qué plazo tienes para proponerle contenido.

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES:  Además de describir en que consiste el servicio contratado y su finalidad, se debe visualizar las ventajas y desventajas en cuanto a la prestación del servicio.

 • Tienes los derechos de autor, esto es, que el contenido que creas es de tu propiedad.
 • Cláusula de exclusividad, es decir, te pueden restringir que trabajes con otros influencers que colaboran con la competencia durante un tiempo determinado.
 • Capacidad de la marca para reaccionar si tu imagen se ve comprometida

4. DURACIÓN: Es el lapso de tiempo que las partes otorgan para la vigencia del contrato. Es importante que indiques:

 • Duración de la campaña o colaboración libremente pactado entre las partes.

5. FORMA Y LUGAR DE PAGO: Determinación del importe que se debe abonar por el servicio, tipo de divisa e incluso si se hará un pago mixto, en dinero y productos:

 • Fijar el porcentaje de la remuneración que se hará efectivo al firmar el contrato y el porcentaje una vez cumplida las cláusulas definidas.
 • Si recibes como remuneración productos es importante indicar el valor.
 • Si recibes como compensación viajes es importante concretar que entra en el pack del viaje: vuelo, hotel, transporte, dietas, etc.

6. CLÁUSULA PENAL: Ante el incumplimiento de alguna de las cláusulas estipuladas en el contrato, las partes pueden señalar sanciones de carácter pecuniario, de manera tal que dichas sanciones repercutan en los beneficios o ganancias de ambas partes, generando una obligación natural hasta antes de su incumplimiento. Por ejemplo, posibles penalizaciones por la compra de seguidores, likes, visualizaciones o comentarios y en general cualquier práctica engañosa.

7. LEGISLACIÓN Y TRIBUNALES: Hace referencia a la jurisdicción a la que las partes se someten en caso de controversia.

El contrato con un influencer no es un contrato estándar, es preciso dejar claro que se trata de una relación mercantil y no laboral, que existen numerosas cuestiones a tratar, por lo que, lo mejor es ponerse en manos de un profesional que pueda prever todo el entorno legal y financiero. Nuestro equipo puede ayudarte en cualquier aspecto relacionado con la planificación o elaboración de contratos específicos para este sector. Si tienes cualquier duda o necesitas aclaración sobre este tema, no dudes en contactarnos.